Uprzejmie informujemy, iż w dniu 29 XI 2014 r, nieformalna grupa kobiet Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne (IPKO) organizuje event pn. "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET". Seminarium zostanie poprowadzone w ramach międzynarowej kampanii "16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Nasze stowarzyszenie wspiera merytorycznie IPKO. Informacje o możliwości wzięcia udziału w evencie na fanpage'u Grupy: facebook.com/INIPKO. Seminarium zostało wpisane w Rejestr Wydarzeń Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania (Dzień V, pozycja nr 18).