W ramach Kampanii "16 Dni przeciw przemocy wobec kobiet", Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy (MPP) organizuje w dniu 8 grudnia 2014 w Urzędzie Miasta Łodzi Konferencję pt. "MĘŻCZYŹNI SĄ PRZECIW PRZEMOCY". Niżej załączamy program konferencji.