"Przemoc wobec kobiet jest najbardziej szkodliwym i degradującym problemem społecznym z jakim mamy do czynienia. Każdego roku ofiarą przemocy fizycznej pada 800 tys. kobiet" - tymi słowami rozpoczeła debatę Wicemarszałkini Sejmu RP Wanda Nowicka. W konferencji uczestniczyło wielu zacnych gości. W imieniu naszego Stowarzyszenia głos zabrali: Kazimierz Walijewski (statystyki dot. przemocy), Piotr Kłys (procedura Niebieskich Kart - raport NIK) i Konrad Wojterkowski (plany kampanii społecznej - Kocham Szanuję). Całość debaty można obejrzeć w archiwach Sejmowej iTV.