Ośrodek Pomocy Społecznej w Polanicy-Zdroju reprezentowany przez Pana Mariusza Winiarza - członka Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy organizuje Konferencję podsumowującą lokalny program osłonowy MPiPS „Wspólna Moc! - Polanica Pokona Przemoc!". W programie konferencji zaplanowano realizację działań programu, prezentację wyników lokalnych badań na temat świadomości przemoc w rodzinie, programy artystyczno-profilaktyczne, podsumowanie programu prewencyjnego „Bezpieczna Kobieta", wykład i seminarium Pani Izabeli Banasiak „System rodzinny a problem przemocy domowej" oraz Anety Mikołajczyk „Dziecko a sytuacja przemocy w rodzinie - kwestie prawne". W imieniu Stowarzyszenia MPP Pan Marek Prejzner wspólnie z Michałem Trojnarem poprowadzi dialog na temat białej wstążki i przemocy. Dodatkowo zaprezentowane zostaną dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminach: Bystrzyca Kłodzka, Radomsko, Siemianowice Śląskie, Płock i Kutno. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 grudnia br. w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju.

Program Konferencji (pdf)