Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy zachęca do udziału w projekcie o kulturowych wzorcach męskości i ich wpływie na dyskryminację i przemoc ze względu na płeć wykorzystujący metodę Teatru Forum. W imieniu realizatorów projektu, zapraszamy zwłaszcza mężczyzn zainteresowanych tematem kulturowych wzorców męskości, chcących podejmować temat przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet. Projekt skierowany do osób z Warszawy lub okolic. Nie jest wymagane doświadczenie aktorskie, ale chęć przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec kobiet.

>>>Więcej o projekcie, metodzie oraz zasadach udziału<<<

 

Uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w procesie tworzenia spektaklu Teatru Forum, poznają metody dramowej improwizacji, będą mieli i miały możliwość włączenia się w działania angażujące mężczyzn i kobiety na rzecz przeciwdziałania przemocy, zdobędą doświadczenie sceniczne i edukacyjne, otrzymają możliwość pracy z ekspertami/tkami w dziedzinach: dramy, Teatru Forum, działań antydyskryminacyjnych, przeciwdziałania przemocy i reprezentujących różne organizacje.

Rekrutacja trwa do 15 kwietnia, jednak zachęcamy do jak najszybszych zgłoszeń.

 

Projekt realizowany jest przez Fundację „Phan Bde” w partnerskiej współpracy z fundacją Autonomia oraz grupą Głosy Przeciw Przemocy. Matronat/patronat nad projektem objęły oraz współpracę zadeklarowały: Amnesty International Polska, Fundacja Feminoteka, Stowarzyszenie Inicjatyw Kobiecych, Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Praktyków Dramy STOP-KLATKA, Krytyka Polityczna, Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.