Zarząd Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy

dokonał zmiany terminu Walnego Zebrania członków.

20. luty został zastąpiony terminem 19. marca 2016 r.