MYŚLISZ, ŻE TEGO NIE WIDAĆ? RÓŻNE OBLICZA PRZEMOCY EMOCJONALNEJ.

Zapraszamy do udziału w kongresie naukowym poświęconym przemocy emocjonalnej. Event został zaplanowany na 13 i 14 maja 2016 r. Jego pomysłodawcą i organizatorem jest Koło Naukowe Warszawskiej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej, a Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy ma zaszczyt współpatronować wydarzeniu.

Oprócz wystąpień studentów i doktorantów, Kongres uświetnią wykłady wybitnych specjalistów: praktyków, pracowników organizacji pozarządowych, wykładowców z takich dziedzin jak: pedagogika, psychologia, prawo, kryminologia.

Link do opisu wydarzenia na facebook'u

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o dokonanie eletronicznej formy zgłoszenia: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DLA SŁUCHACZY