Miło nam poinformować, że zaprzyjaźniona z nami NGO z Zawiercia "FUNDACJA Z POMYSŁEM", rozpoczęła realizację projektu „Przemoc=NIEmoc”. Projekt jest jest nam szczególnie bliski, gdyż stanowi wyraz sprzeciwu wobec przemocy w rodzinie. Fundacje wspieramy merytorycznie w zakresie każdego z działań projektowych, tj.:

1.) Konkursie plastycznym „Szczęśliwa Rodzinka” skierowanym do uczniów szkół podstawowych. Konkurs ten ma za zadanie propagować właściwe relacje rodzinne, kreatywność dzieciaków poprzez twórcze spędzanie czasu wolnego oraz rozwijać ich poczucie własnej wartości. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oraz wystawione podczas koncertu kończącego projekt.

2.) Prelekcjach/ warsztatach skierowanych do młodych ludzi ze szkół ponadgimnazjalnych. Będą to działania edukacyjne wymierzone w mity i stereotypy dotyczące przemocy domowej, wzorce społeczno – kulturowe sprzyjające stosowaniu przemocy.


3.) Koncercie muzycznym „ Muzyczna MOC kontra przemoc” podczas którego lokalne środowisko artystyczne zamanifestuje swój sprzeciw wobec stosowania przemocy w rodzinie. Muzyka ma być bodźcem do przemyśleń, refleksji oraz zrodzić poczucie wspólnoty i stanowcze NIE dla przemocy.


Projekt jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Śląskie Lokalnie 2016 oraz pomocy partnerów.

Szczegóły przebiegu projektu można śledzić na fanpage'u fundacji.