IWS19X2016Program konferencji zorganizowanej przez Instytu Wymiaru Sprawiedliwości

Termin: 19 X 2016 r.

Tytuł: Programy korekcyjno-edukacyjne realizowane w środowisku otwartym i w zakładach karnych

Fotorelacja