Bruksela III2017 Bruksela02Od 29 do 31 marca 2017r. dwaj przedstawiciele naszego stowarzyszenia przebywali na wizycie studyjnej  w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli. Kazimierz Walijewski i Adam Witkowicz z MPP wraz z innymi organizacji pozarządowymi działającymi na rzecz praw kobiet, równości płci oraz przeciwdziałania przemocy domowej reprezentowali nasz kraj. W imieniu polskich organizacji pozarządowych informacje o sytuacji organizacji przeciwdziałających przemocy, prowadzących edukację równościową, oraz antydyskryminacyjną przedstawiły Agata Teutsch z Fundacji Autonomia oraz Aleksandra Solik z koalicji KARAT.

Bruksela III2017 01

     W ramach wizyty odbyliśmy spotkania m.in. z Madi Sharmą, która przybliżyła uczestniczkom i uczestnikom obszar działań Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na rzecz równouprawnienia płci, Moniką Ladmanovą, doradczynią w gabinecie Komisarz ds. sprawiedliwości, konsumentów i równości płci, Gundi Gadesmann - szefową działu komunikacji Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, dr Katarzyną Cuadrat-Grzybowską z Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych, przedstawicielkami European Women's Lobby (Elvira Buijink) i Amnesty International ( Barber Biela-Heittinga). Z Brukseli przywieśliśmy również informacje o możliwościach pozyskiwania środków z  Europejskiego Funduszu Społecznego - oczywiście w kontekście działań na rzecz równouprawnienia.

Bruksela III2017 Bruksela04

     Wizytę zakończyliśmy bankietem z przedstawicielkami belgijskich organizacji pozarządowych zajmujących się tematyką praw kobiet.  Z Polski przyleciały 23 osoby z takich organizacji jak: Koalicja Karat, Fundacja Autonomia, Fundacja Pozytywnych Bruksela III2017 Bruksela03Zmian Stowarzyszenie Manufaktura Inicjatyw Różnorodnych,  Stowarzyszenie Kobiet Konsola, Stowarzyszenie Homo Faber, Fundacja Feminoteka, Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo, Stowarzyszenie Victoria, Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy, Kongres Kobiet, Stowarzyszenie Kobiet na PLUS, Stowarzyszenie na rzecz kobiet VICTORIA, oraz blogerki z The Boobskie i Tattwy.