FredKontakt2017   W październiku tego roku podjęliśmy współpracę z Urzędem Miasta Gostynina i w jej ramach realizujemy projekt "FreD w Gostyninie". Jest on adresowany do młodzieży, która eksperymentuje z psychostymulantami lub będąc pod ich wpływem albo w ich posiadaniu weszła w kolizję z prawem. Uczestnictwo w programie FreD goes net ma pomóc młodym ludziom spojrzeć obiektywniej na sposób funkcjonowania, wzór używania i przekonania dotyczące przyjmowania zarówno sybstancji legalnych jak i nielegalnych. Dostarczenie rzetelnej wiedzy, korygowanie mitów narkotykowych oraz ćwiczenie umiejętności chroniących, stanowi formę wczesnej interwencji profilaktycznej skierowanej do młodzieży z grup podwyższonego ryzyka zagrożenia uzależnieniem. Program FreD goes net jest uznanym w świecie narzędziem pracy z młodzieżą i młodymi dorosłymi. Wpisuje się w nurt tzw. profilaktyki selektywnej i wskazującej. Jako jeden z nielicznych tego typu posiada ewaluację. W polsce jest rekomendowany przez Krajowe Biuro ds Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE).37143

   Dla naszego stowarzyszenia, cenny jest jeszcze z innego powodu. Pozwala objąć dzieci, młodzież i młodych dorosłych, którzy z wyżej opisanych powdów weszli w kolizję z prawem pewnego rodzaju parasolem ochronnym. Sądy, kuratorzy i szkoły najczęściej honorują przedłożone przez "wpadkowiczy" certyfikaty uczestnictwa w programie. Poprawia to istotnie ich sytuację. Pomaga unikać stygmatyzacji społecznej i chroni przed nieproporcjonalnymi do "przewinienia" środkami prawnymi. Inaczej mówiąc, FreD goes net jest także skutecznym narzędziem przeciwdziałania przemocy instytucjonalnej. To realizowanie w praktyce maksymy "Leczyć zamiast karać".

    HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI PROJEKTU “FreD w GOSTYNINIE”

  • 1–17 X 2017 – budowanie lokalnej sieci partnerów; kontakt osobisty, e-mailowy i telefoniczny z przedstawicielami lokalnych instytucji - przekazanie informacji o wznowieniu projektu; zaproszenie do udziału i kierowania młodzieży na zajęcia
  • 18 X 2017 – konferencja wdrożeniowa oraz spotkanie szkoleniowo-instruktażowe dla partnerów
  • X–XII 2017 – indywidualne rozmowy motywujące ze skierowaną do programu młodzieżą (rekrutacja do zajęć grupowych oraz rozmowy kończące)
  • XI/XII 2017 – warsztaty grupowe dla młodzieży
  • XII 2017 – spotkanie informacyjne dla rodziców i opiekunów młodzieży skierowanej do programu
  • 13 XII 2017 – konferencja podsumowująca; wymiana informacji zwrotnych i rekomendacje do ewentualnej kontynuacji projektu w przyszłym roku

 37146

“FreD w Gostyninie” realizowany będzie we współpracy trzech instytucji

Urząd Miasta Gostynina - organ finansujący projekt

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy - koordynacja projektu i prowadzenie programu

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a - gospodarz programu; w ramach współpracy partnerskiej nieodpłatnie użycza pomieszczeń pod realizację projektu. Współinicjator budowy lokalnej sieci partnerów projektu.

 

Więcej informacji na stronie www.fredwgostyninie.kiip.eu