LECZYĆ i EDUKOWAĆ, NIE KARAĆ! Ta jakże słuszna idea, bliska filozofii praw człowieka, będzie kontynuowana w ramach współpracy z Urzędem Miasta Gostynina. Projekt "FreD w Gostyninie" dostępny będzie dla młodych mieszkańców i mieszkanek miasta od kwietnia do połowy grudnia 2018 roku.  Przypominamy, że jest on ofertą dla osób w wieku 13 - 19 (21) lat mających za sobą eksperymenty z alkoholem, marihuaną, dopalaczami oraz innymi używkami. Nie jest to program leczenia uzależnień dlatego młodzież z rozpoznaniem uzaleznienia nie będzie włączana do zajęć. FreD goes net to program profilaktyczny. Może być doskonałym panaceum na potencjalne problemy tych, którzy i które będąc pod wpływem psychostymulanta albo w jego posiadaniu weszli w kolizję z prawem. To program z rekomendacją Krajowego Biura ds Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN).

   Pomaga unikać stygmatyzacji społecznej i niejednokrotnie chronił przed nieproporcjonalnymi do "przewinienia" środkami prawnymi. Zaświadczenie o ukończeniu bywało honorowane przez sądy, kuratorów, szkoły, pracodawców etc. Inaczej mówiąc, FreD goes net jest także skutecznym narzędziem przeciwdziałania przemocy instytucjonalnej. To realizowanie w praktyce maksymy "Leczyć i edukować zamiast karać".

    HARMONOGRAM IMPLEMENTACJI PROJEKTU “FreD w GOSTYNINIE” w 2018 r.

  • IV 2018 - budowanie lokalnej sieci partnerów; kontakt osobisty, e-mailowy i telefoniczny z przedstawicielami lokalnych instytucji - przekazanie informacji o wznowieniu projektu; zaproszenie do udziału i kierowania młodzieży na zajęcia
  • 14 V 2018 – konferencja wdrożeniowa oraz spotkanie szkoleniowo-instruktażowe dla partnerów
  • IV–XII 2018 – indywidualne rozmowy motywujące ze skierowaną do programu młodzieżą (rekrutacja do zajęć grupowych oraz rozmowy kończące i konsultacje kliniczne)
  • 29 X 2018 - Podsumowanie I części projektu “FreD w Gostyninie”. Spotkanie robocze partnerów programu z realizatorami; informacja zwrotna i rekomendacje
  • VI/VII i XI/XII 2018 – warsztaty grupowe dla młodzieży oraz spotkania informacyjne dla rodziców i opiekunów młodzieży skierowanej do programu
  • XII 2018 – konferencja podsumowująca; wymiana informacji zwrotnych i rekomendacje do ewentualnej kontynuacji projektu w przyszłym roku

Podobnie jak w roku ubiegły w tym również “FreD w Gostyninie” realizowany będzie we współpracy trzech podmiotów:

Urząd Miasta Gostynina - organ finansujący projekt

Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy - koordynacja projektu i prowadzenie programu

Powiatowy Zespół Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a - gospodarz programu; w ramach współpracy partnerskiej nieodpłatnie użycza pomieszczeń pod realizację projektu. Współinicjator budowy lokalnej sieci partnerów projektu.

 

Więcej informacji na stronie www.fredwgostyninie.kiip.eu