IMG 1906   Od dziś, w ofercie Płockiego Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego dostępna jest również diagnoza preferencji zawodowych. To znacząca forma wsparcia młodych klientów i klientek, których życie z różnych powodów zawirowało na tyle, iż trudno im podjąć jakąkolwiek decyzję, a cóż dopiero planowac przyszłość

  Dzięki badaniu, możliwe będzie opracowanie indywidualnego profilu naszych upodobań, zdolności, przyzwyczajeń, silnych (zasoby) i słabszych (deficyty) stron. Poznamy listę zawodów preferowanych i odradzanych. To możliwość poznania siebie, punkt wyjścia do rozmowy o tym, co tak naprawdę chcę robić w życiu, wzmocnienia samoceny oraz bardziej obiektywnego spojrzenia w przyszłość.

  Zakup baterii testów i oprogramowania możliwy był dzięki dofinasowaniu ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane jest od 25 czerwca do 15 grudnia 2019 r. pod nazwą: PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO.

 

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy
Powiat Płocki - Wydział Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Płocku
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

www.profilaktykaryzyka.pl