info o BFB wspoluzaleznieniWystartowaliśmy z drugą edycją innowacyjnej formy wsparcia dla osób współuzależnionych z terenu Powiatu Płockiego. Projekt skierowany jest do klientów i klientek posiadających już doświadczenie udziału w ogólnie dostępnych programach pomocy. Starają się być aktywne i aktywni społecznie, zawodowo oraz rodzinnie, ale mimo to, w sytuacjach trudnych towarzyszy im szereg objawów emocjonalnych, poznawczych i fizjologicznych, trudnych do przezwyciężenia tradycyjnymi metodami (psychoterapia, treningi umiejętności interpersonalnych, farmakoterapia).
Spośród zgłaszających sie wybierzemy najbardziej aktywne osoby, liderów ieeg BFB www liderki szeroko rozumianej społeczności abstynenckiej. Osoby poświęcające swój wolny czas na rzecz innych z podobnymi problemami oraz włączające się w działania na rzecz praw człowieka i grup defowaryzowanych. Niejednokrotnie wolontaryjnie wspierają antyprzemocowe i antydyskryminacyjne inicjatywy Płockiego Biura Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. Sytuacja taka sprawia, iż z jednej strony czerpią olbrzymią satysfakcję z pomagania innym, z drugiej zaś - niejednokrotnie odżywają w nich przykre wspomnienia, emocje i doświadczenia z przeszłości, wyzwalające całe spektrum objawów, utrudniających funkcjonowanie i dobrostan psychiczny.
Biofeedback ma być nie tylko wsparciem, ale i nobilitacją za aktywny i prospołeczny sposób fukcjonowania. Wsparciem nieinwazyjnym, o empirycznie zweryfikowanej skuteczności, przynoszącym trwałe rezultaty (na poziomie fizjologicznym - nowe połączenia neuronalne), poprawiającym jakość życia poprzez redukcję objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem i niepożądanymi objawami typowymi dla osób z tzw. syndromem DDD, DDA czy współuzależnienia. Jest to projekt innowacyjny, pierwszy raz skierowany w nieodpłatny sposób do tej grupy beneficjentów.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zobacz więcej: www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org