logotyp MCPS mazowsze dla ngo porozumienie dla trzewoci

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 831/325/22 zatwierdził dofinansowanie naszych działań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej. Wsparcie finansowe obejmuje:

  • usługi profilaktyczno-konsultacyjne
  • program wsparcia specjalistycznego dla rodziców i opiekunów
  • szkolenia w Interdyscyplinarnych Zespołach Roboczych ds. Dzieci, Młodzieży i Młodych dorosłych z grup ryzyka

programyrekomendowane logoWyżej wymienione działania będą realizowane przez Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych przy Płockim Biurze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. To już czwarta edycja tego innowacyjnego projektu, a ze szczegółami oferty możecie zapoznać się wchodząc na stronę: www.profilaktykaryzyka.pl