EEG Biofeedback – Innowacyjne formy wsparcia dzieci, młodzieży i młodych dorosłych wybitnie uzdolnionych.

To program skierowany do uczniów i uczennic w wieku 13 – 19 lat zamieszkujących Płock oraz wyróżniających się na tle swoich rówieśników ponadprzeciętną kreatywnością i posiadaniem wielu pasji.  Dzięki wykorzystaniu aparatury do pomiaru aktywności układu nerwowego osoba trenująca zwiększa skuteczność wykorzystania potencjału intelektualnego.BioGraph Screen1 Udział w projekcie jest nieodpłatny. Zgłoszeń młodzieży dokonują szkolni wychowawcy, pedagodzy, psycholodzy i doradcy zawodowi. Nabór oraz rozpatrywanie wniosków prowadzimy w sposób ciągły, przez pełen okres realizacji zadania publicznego aż do wyczerpania wolnych miejsc.

Zadanie zostało dofinansowane ze środków budżetowych Miasta Płocka. Specjalistycznego gabinetu neuroterapeutycznego nieodpłatnie użyczył nam Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA. Oba wymienione podmioty wspierają niniejszy projekt od 2020 r.

Po więcej szczegółów, materiały video z ubiegłorocznej edycji oraz druk zgłoszenia ucznia/uczennicy zapraszamy na stronę: www.bystrzaki.profilaktykaryzyka.pl