Drukuj

eeg biobeedback wspoluzaleznienie grupowe   Mamy za sobą dwa pasjonujące spotkania z uczestniczkami i uczestnikami projektu EEG BIOFEEDBACK Innowacyjne Formy Wsparcia Osób z Syndromem Współuzależnienia. Pierwsze zrealizowaliśmy 3 października w gronie sześciu uczestniczek projektu. Podczas następnego, w dniu 6 listopada dołączyły kolejne trzy osoby.
   Beneficjenci trenujący dotychczas w bezpośrednim kontakcie z neuroterapeutą zyskali okazję, by spotkać się w swoim gronie, poznać oraz zintegrować i przede wszystkim wymienić doświadczeniami z sesji eeg - biofeedback. Każda i każdy wchodząc w projekt, miał/a postawiony przed sobą swój cel. Wspólnym ich mianownikiem były najczęściej nieadekwatne reakcje emocjonalne w odpowiedzi na stres życia codziennego czy pełnione role społeczne. Doświadczenia z przeszłości wywarły na tyle silne piętno, iż dają o sobie znać istotnie obniżając jakość życia na "tu i teraz".
   Stąd też biofeedback miał być wsparciem dla tej grupy osób. Dążono do redukcji objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem oraz niepożądanymi objawami typowymi dla środowisk określanych najczęściej mianem DDD, DDA czy klientami/kami z problemem współuzaleznienia. To projekt innowacyjny, pierwszy raz skierowany w sposób nieodpłatny do grupy beneficjentów i benificjentek z terenu Płocka i okolic. Uczestnicy i uczestniczki zostali zrekrutowani spośród lokalnych liderów i liderek inicjatyw społecznych oraz działań na rzecz innych środowisk defaworyzowanych.

Niżej prezentujemy kilka relacji z uczestnictwa w projekcie:

  • Mam bardzo pozytywne wrażenia z mojego kontaktu z metodą. Jest dla mnie nowa ale przyjazna, nieinwazyjna  i dająca pozytywne efekty. Byłam zdziwiona pierwszymi odczuciami, np. odnośnie swoich zmysłów (większaIMG 2427 intensywność odbierania np. zapachów, smaków, dźwięków). Polecam metodę wszystkim, którzy chcą zyskać większa samoświadomość, umiejętność relaksowania się, koncentrowania na zadaniu, czy też zdystansowania od swoich trudności "dnia codziennego" . Dzięki możliwości udziału w projekcie mogłam doświadczyć nowych stanów "czucia siebie i świata wokół mnie" Było to bardzo ciekawe doświadczenie. Tak jak wspomniałam były to głębsze doznania ze zmysłów ale nie tylko. Po każdej sesji czułam, ze jestem spokojniejsza, wewnętrznie wyciszona a jednocześnie z większa energia do działania. Poprawiło się tez moje tzw. samopoczucie, jest zauważalnie lepsze niż przed sesjami. Dzięki tej metodzie namacalnie (a właściwie naocznie) mogłam doświadczyć,  jak można stymulować pracę układu nerwowego, co przekłada się np. na możliwość relaksu (wcześniej odczuwałam b. często napięcie), lepszego snu, ogólnie lepszego samopoczucia, tzw. dobrostanu. Świetnie, ze dzięki najnowszej technologii można poprawiać sobie komfort życia. Oby wkrótce ta metoda była szerzej dostępna. Oczywiście ważne, aby takie sesje prowadziła kompetentna, odpowiedzialna osoba z odpowiednim przygotowaniem, tak jak w tym wypadku. Myślę, że projekt powinien mieć swoją kontynuację. /MP/
  • Po kilku przebytych treningach uświadomiłam sobie, że mam problemy z koncentracją i złym oddechem co powoduje u mnie zwiększenie poczucia stresu. Treningi odbieram jako pozytywny wpływ na moje ogólne zdrowie ponieważ mogę w pewnym stopniu nauczyć się kontrolować pewne zachowania, które poprawią moje samopoczucie. /MK/

IMG 2146

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:
Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy (Biuro w Płocku)
Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka

Projekt uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.

Zobacz więcej: www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org