eeg biofeedback dla wybitnie uzdolnionych


NINIEJSZA OFERTA ADRESOWANA JEST DO  

 • uczniów i uczennic z Płocka
 • w wieku 13-19 lat
 • o wybitnych uzdolnieniach i osiągnięciach 

NEUROTRENINGIEM ZOSTANĄ OBJĘTE

 • 3 osoby
 • zrekrutowane spośród skierowanych przez pedagogów, doradców zawodowych i psychologów szkolnych
 • przy kwalifikacji preferowana będzie młodzież o szczególnym zespole cech emocjonalno-motywacyjnych zwiększającym ryzyko doświadczania chronicznego stresu oraz trudności w funkcjonowaniu intra i interpersonalnym

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY

 • pokryty z dotacji Miasta Płocka oraz środków Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy
 • wartość usługi dla jednej osoby to 3 563,90 zł

 

EEG BIOFEEDBACK (NEUROTRENING), nazywany często "terapią XXI wieku" to metoda treningowa rozwijania naturalnych zdolności mózgu. Zastosowanie biofeedbacku jest niezwykle szerokie. Jako pierwsi korzystali z niego amerykańscy astronauci w NASA. Na stałe zagościł w profesjonalnym sporcie. Przygotowanie narodowych kadr olimpijskich (np. kanadyjscy łyżwiarze), piłkarzy (AC Milan dysponuje swoim laboratorium), skoczków narciarskich (Adam Małysz, Kamil Stoch), pływaków, pilotów czy w końcu żołnierzy Marines nie odbywa się już dziś z pominięciem tej niezwykle skutecznej metody. Z powodzeniem stosuje się ją także w biznesie, w pracy z wirtuozami, szachistami i coraz częściej w edukacji (neurodydaktyka) celem poprawy osiągnięć uczniów i uczennic.

Osoba trenująca obserwuje na monitorze aktywność własnego układu nerwowego (poziom koncetracji, rozproszenie uwagi, pobudzenie emecjonalne i inne) bezpośrednio w trakcie wykonywanych zadań (np. lot samolotem, układanie puzli, poruszanie skrzydłami motyla, jazda na deskorolce). Do wykonywania czynności angażuje wyłącznie siłę własnego umysłu. Nie używa rąk, ani klawiatury, myszki czy kontrolerów. Uczy się dzięki temu intencjonalnego wpływania na własne procesy neurofizjologiczne.

Reasumując, osoba trenująca uczy się świadomie zarządzać i zwiększać własny potencjał intelektualny (pamięć, koncetracja, podzielność uwagi, kreatywność, IQ) oraz emocjonalny (obniżenie stresu, zwiększenie uważności, wyciszenie emocji, radzenie sobie z tremą) poprzez wykorzystanie biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback).

EEG Biofeedback jako metoda niefarmakologiczna nie wykazuje skutków ubocznych. Jest przyjemna dla klienta. Jej podstawę stanowi zjawisko "neuroplastyczności", czyli zdolności komórek nerwowych do przekształceń i tworzenia nowych połączeń synaptycznych. Umożliwia harmonizowanie czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji oraz samouczenia się mózgu. W sposób trwały, nieinwazyjny zwiększa własny potencjał  i pomaga poprawić jakość życia.

 

UCZEŃ/UCZENNICA O WYBITNYCH UZDOLNIENIACH

 • odznacza się wysokim poziom uzdolnień specjalnych (np. językowych, plastycznych, muzycznych, matematycznych, sportowych, wychowawczych i innych)
 • posiada predyzpozycje do znaczących osiągnięć w nauce lub działalności społecznie wartościowej
 • charakteryzuje go/ją ponadprzeciętna oryginalność i twórczość w działaniu


mental health 2313426 640

 • Wszelkich informacji o metodzie EEG Biofeedback i rekrutacji młodzieży udzielamy telefonicznie w godzinach pracy ww. placówki.
 • Zgłoszeń uczniów i uczennic należy dokonywać telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do końca czerwca 2020 r. Zarówno telefon kontaktowy, jak i adres skrzynki internetowej zamieściliśmy poniżej.loga partnerow eeg uzdolnieni 
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.       tel. 723 666 024       www.bystrzaki.profilaktykaryzyka.pl

(inne informacje o projekcie)

 

Projekt pod nazwą "EEG Biofeedback - Innowacyjne formy wsparcia dzieci i młodzieży wybitnie uzdolnionej" uzyskał dofinansowane ze środków Miasta Płocka.

Stanowi zadanie publiczne w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w 2020 r. Obszar: Nauka, edukacja, oświata i wychowanie. Nazwa: Tworzenie systemu wspomagania dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych oraz podwyższenie jakości pracy placówek oświatowych. Cel: Zaproponowanie nowoczesnych form edukacji dla dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, budowanie rozwoju osobistego, inspirowanie twórczych zadań.

Realizowany będzie w Płocku przez Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2020 r. Partnerem strategicznym zaangażowanym w realizację projektu jest Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka.