coumyslpamiet www 2022

 logotyp MCPS mazowsze dla ngo porozumienie dla trzewoci

Zadanie publiczne realizowane jest pod nazwą CO UMYSŁ PAMIĘTA, CIAŁO NIE ZAPOMNI. Specjalistyczny program redukcji nadmiarowych reakcji alarmowych dla osób po doświadczeniu stresu chronicznego. Gabinetu neuroterapeutycznego udostępnił nam nieodpłatnie nasz lokalny partner Instytut Profilaktyki Kreatywnej ALFA-THETA z Płocka.

Projekt skierowaliśmy do grupy 10 osób z terenu Powiatu Płockiego oraz miasta Płocka z rozpoznanym zespołem cech charakterystyczny dla tzw. syndromu współuzależnienia i/lub DDA/DDD. To specjalistyczny program poprawy wglądu oraz nauki kontroli nad nadmiarową reaktywnością autonomicznego układu nerwowego (AUN). Stan taki wynika zwykle z doświadczeń stresowych o charakterze chronicznym i predysponuje do emocjonalnej dekompensacji, stałego dystresu, a w konsekwencji zakłóca funkcjonowanie i jakość życia. W takim położeniu znaleźli się beneficjenci  programu, do których jest on adresowany.

W pracy z klientem wykorzystane zostaną procedury wynikające z obiektywnych pomiarów fizjologicznych, a protokoły pracy mają potwierdzoną empirycznie skuteczność (Polski Związek Neurofizjologii Klinicznej PZNK – sekcja Biofeedback, Międzynarodowe Towarzystwo Neurofeedbacku ISNR, Amerykańskie Towarzystwo Pediatryczne, Evidence-Based Practice in Biofeedback and Neurofeedback pod red. Carolyn Yucha PChD i innych, 2004).

 

 UWAGA

  • osoby zainteresowane udziałem prosimy o kontakt telefoniczny z partnerem w projekcie (723 666 024 wew. 1) lub e-mailowy z naszym płockim biurem (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)
  • wrażenia uczestniczek i uczestników podobnego projektu
  • zobacz też co dał im neurotreningu

 

www.neurotrening.stowarzyszeniempp.org

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Realizowany będzie w Płocku przez Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy w okresie od 10 sierpnia do 29 października 2022 r. Partnerem strategicznym zaangażowanym w realizację projektu jest Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka.

 

Loga mpp mazowsze alfatheta