EEG BIOFEEDBACK - INNOWACYJNE FORMY WSPARCIA

OSÓB Z SYNDROMEM WSPÓŁUZALEŻNIENIA

 eeg BFB www

Projekt skierowany jest do grupy osób współuzależnionych z terenu Powiatu Płockiego, jakie same zaispirowały jego powstanie. Biofeedback ma być wsparciem poprawiającym ich jakość życia, poprzez redukcję objawów poznawczych i fizjologicznych skorelowanych z negatywnym funkcjonowaniem i niepożądanymi objawami typowymi dla osób z tzw. syndromem DDD, DDA czy współuzależnienia.  Odpowiada na wyzwania zawarte w "Strategii polityki społecznej województwa mazowieckiego na lata 2014-2020 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii".

Współuzależnienie to utrwalona forma funkcjonowania w długotrwałej, trudnej i niszczącej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami uzależnionego partnera, ograniczająca w sposób istotny swobodę wyboru postępowania, prowadząca do pogorszenia własnego stanu i utrudniająca zmianę własnego położenia na lepsze. Współuzależnienie może również wiązać się funkcjonowaniem w dzieciństwie i wczesnej młodości z uzależnionym lub nadużywającym substancji psychoaktywnych członkiem najbliższej rodziny. Potocznie takie osoby określamy jako dorosłe dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (DDA) lub dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcjonalnych (DDD).

EEG Biofeedback (EEG BFB, neuroterapia, neurotrening), nazywany często "terapią XXI wieku", jest metodą treningową rozwijającą naturalne zdolności mózgu. Neurotrening to sztuka celowej kontroli tego, co w naszym organizmie wydawało się dotąd poza kontrolą. Świadome wpływanie na procesy neuropsychologiczne możliwe jest dzięki aparaturze dokonującej precyzyjnego pomiaru, właściwą jego prezentację oraz możliwości postrzegania postępów w dążeniu do celu. Jest to nowoczesna metoda neuroterapii instrumentalnej, oparta na wykorzystaniu biologicznego sprzężenia zwrotnego (biofeedback). To metoda zwiększającą możliwości naszego umysłu. Poprawia szybkość myślenia, zapamiętywania oraz kreatywność. Jako odziaływanie niefarmakologiczne, stosowane w sposób właściwy nie wywołuje skutków ubocznych. Jest przyjemne dla pacjenta/klienta. Podstawą jest wykorzystanie "plastyczności mózgu", polegającej na zdolności neuronów do trwałych przekształceń.

Neurotrening stwarza możliwość korygowania nieprawidłowej czynności bioelektrycznej układu nerwowego. Diagnoza funkcjonowania mózgu (dzięki badaniu qEEG) umożliwia opracowanie indywidualnego modelu treningowego (protokołu). W ten sposób EEG-biofeedback umożliwia harmonizowanie czynności fal mózgowych na zasadzie bioregulacji i samouczenia się mózgu. Trening EEG BFB stosowany jest zarówno w medycynie (leczenie), jak i rozwijaniu potencjału prawidłowo funkcjonujących procesów poznawczych, emocjonalnych i umiejętności relaksacji czy kreatywnego myślenia.

W naszym projekcie posłuży do przezwyciężania chronicznego stresu, zaburzeń emocjonalnych, lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, trudności ze snem. Trening EEG-biofeedback wpływa korzystnie na pracę układu nerwowego osób funkcjonujących w warunkach ekstremalnych (traumy, doświadczenie przemocy, współuzależnienia). Rozwija zdolność twórczego myślenia, usprawnia pamięć, koncentrację uwagi, koordynację psychoruchową, umiejętność relaksacji i radzenia sobie ze stresem. W sposób nieinwazyjny, bez skutków ubocznych pomoże poprawić jakość życia beneficjentów i beneficjentek zakwalifikowanych do projektu.

Oferta realizowana jest pod nazwą "EEG Biofeedback - Innowacyjne formy wsparcia osób z syndromem współuzależnienia" w pomieszczeniu nieodpłatnie użyczonym przez Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu z Płocka i obejmuje osoby z terenu Powiatu Płockiego. Zadanie składa się z kilku działań: kwalifikacji uczestników do projektu (diagnostyka), sesji EEG Biofeedback oraz sesji ewaluacyjno-kończącej. Ponadto w projekcie uwzględniono ciągłą ewaluację, koordynację oraz obsługę finansowo-księgową.


 

 

loga partnerw PPK 


Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 690 666 024

(więcej informacji o projekcie znajdziesz tutaj)

 

Projekt uzyskał dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Stanowi zadanie publiczne z obszaru „Działania na rzecz przeciwdziałania zaburzeniom życia rodzinnego w związku z alkoholem” i skierowany jest do osób współuzależnionych. Realizowany będzie w Płocku przez Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy w okresie od 4 lipca do 15 grudnia 2019 r. Partnerem strategicznym zaangażowanym w realizację projektu jest Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka