"Siedem grzechów społecznych: polityka bez zasad, bogactwo bez pracy, przyjemność bez sumienia, wiedza bez osobowości, handel bez moralności, nauka bez człowieczeństwa i wiara bez poświęcenia."

(Mahatma Gandhi)

 

     Nie mieszkamy w jednym mieście. Jesteśmy w różnym wieku i wykonujemy różne zawody. To co nas połączyło, to po prostu brak zgody na wylewającą się zewsząd przemoc. Z uwagi na wykonywane prace zawodowe, czy też inicjatywy w jakie się włączaliśmy, każdy z nas - na odmiennym gruncie - doskonalił umiejętności przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym. To właśnie podczas kampanii społecznych, szkoleń, konferencji, odbioru nagród za zasługi na rzecz krzywdzonych itp, nasze drogi zaczęły się przecinać. W ten sposób poznaliśmy się, a po pewnym czasie postanowiliśmy połączyć siły, wiedzę, doświadczenie i pozytywną energię, aby skuteczniej przeciwstawić się rzeczywistości, na którą nie wyrażamy zgody i z powodów etycznych nie potrafimy zaakceptować.

 

mpp grupowe

 

mpp grupowe

 

     20 sierpnia 2014 roku spotkaliśmy się w Warszawie i postanowiliśmy powołać do życia stowarzyszenie. Nie mieliśmy wątpliwości, że naszą aktywność zwrócimy w stronę działań na rzecz równouprawnienia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz dyskryminacji ze względu na płeć.

    Nastał czas kolejnych dyskusji i krystalizowania wizji tego co i jak chcemy realizować. Przy okazji akcji, w które włączaliśmy się, powstawały nowe pomysły. Napotykaliśmy też na kolejnych wartościowych mężczyzn - z czasem zasilających nasze szeregi. Skład osobowy MPP ulegał wciąż zmianie. Jedni opuścili nasze gremium sami, zaś inni - po "delikatnej" sugestii. W ten o to sposób, bogatsi o energię kolejnych członków i doświadczenia wyniesione z realizowanych wspólnie przedsięwzięć, 15 czerwca 2015 r. ponownie zarządziliśmy zjazd w Stolicy. Następnego dnia złożyliśmy wniosek do sądu w sprawie uzyskania osobowości prawnej. Decyzja o oficjalnym wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiła 4 grudnia 2015 r. i tym samym miano nieformalnej inicjatywy zastąpiliśmy nazwą Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy.

 

Naszym sztandarowym celem jest

  • działalność edukacyjno-oświatowa, kulturalna, charytatywna na rzecz równouprawnienia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz dyskryminacji ze względu na płeć

  • prowadzenie profilaktyki, wspieranie rozwiązań prawnych, badawczych, edukacyjnych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania patologiom w życiu rodzinnym i społecznym

  • szeroko rozumiana pomoc społeczna, inicjatywy na rzecz dobroczynności, ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzących do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób doświadczających przemocy oraz readaptacji społecznej i edukacyjno-korekcyjnej osób stosujących zachowania przemocowe

 

 

NASZ  LOGOTYP  i  STATUT

MPP logo trans