punktprofilaktycznokonsultacyjny

Konferencja zamykająca projekt Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych z Terenu Powiatu Płockiego (14.12.2020)

Oferta jest nieodpłatna i skierowana

 • do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych podejmujących szerokie spektrum zachowań ryzykownych
 • w szczególności w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy
 • do dzieci i młodzieży stwarzających trudności wychowawcze, przejawiających zaburzenia w zachowaniu i emocjach oraz
 • zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacją
 • nieletnich i młodych dorosłych, którzy już weszli w konflikt z prawem

 

Specjalistycznego wsparcia udzielamy również

 • otoczeniu powyższych; ich rodzinom, opiekunom prawnym, osobom bliskim i innym współuczestniczącym w procesie opieki oraz wychowania (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc.)
 • szkołom, placówkom opiekuńczym i innym z terenu miasta oraz powiatu - usługi wsparcia interwencyjnego po tzw. nagłych zdarzeniach

 

Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny

 • prowadzi nabór młodzieży do programu wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net oraz
 • oferuje diagnozę predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej
 • zwołuje posiedzenia specjalistów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne

 

WAŻNE: Prosimy o wcześniejszy e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (690 666 024) kontakt celem wyznaczenia terminu i godziny konsultacji. Telefon pozostaje do Państwa dyspozycji wyłącznie w trakcie pełnionych dyżurów.

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

(Pracujemy w trybie hybrydowym: w minizespołach, konsultacje telefoniczne oraz w postaci webminarów online. Szczegóły i bieżące informacje aktualizujemy na stronie Stowarzyszenia w zakładce Aktualności)

 • 13 i 27 X, praca w minizespołach i konsultacje telefoniczne
 • 10 i 25 XI, praca w minizespołach i konsultacje telefoniczne
 • 11 XII; praca w małych zespołach i konsultacje telefoniczne

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

 • 17 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 24 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 29 czerwiec /pn/, godz 10:00 – 13:00
 • 01 lipiec /śr/, godz 10:00 – 15:00
 • 08 lipiec /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 15 lipiec /śr/, godz 10:00 – 15:00
 • 22 lipiec /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 29 lipiec /śr/, godz 10:00 – 15:00 (UWAGA: w godzinach 10:00 - 13:30 dyżur prowadzony będzie w trybie gabinetu online. Kontakt telefoniczny ze specjalistą możliwy będzie od godziny 13:30 do 15:00)
 • 05 sierpień /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 12 sierpień /śr/, godz 10:00 – 15:00
 • 19 sierpień /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 09 wrzesień /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 16 wrzesień /śr/, godz 14:00 - 19:00
 • 23 wrzesień /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 30 wrzesień /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 07 październik /śr/, godz 11:00 - 13 i 16:00 – 19:00 (UWAGA: w godzinach 11:00 - 13:00 dyżur prowadzony będzie w trybie gabinetu online z wcześniej umówionymi klientami. Od 16:00 do 19:00 dyżur w formule tradycyjnej. Telefony odbieramy o równych godzinach.)
 • 14 październik /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 21 październik /śr/, godz 13:00 – 14:00 (UWAGA: dyżur prowadzony w trybie gabinetu online i konsultacji telefonicznych)
 • 23 październik /pt/, godz 14:00 – 20:00
 • 28 październik /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 30 październik /pt/, godz 13:00 – 14:00 (UWAGA: dyżur prowadzony w trybie gabinetu online i konsultacji telefonicznych)
 • 02 listopad /pn/, godz 09:00 – 14:00 (UWAGA: Osobom z wyznaczoną wizytą online przypominamy o konieczności podjęcia kontaktu telefonicznego o umówionej godzinie. Na numer telefonu spod którego Państwo zadzwonicie prześlemy jednorazowy link. Należy aktywować go i potwierdzić zgody na użycie mikrofonu oraz kamery. Po tym nastąpi automatyczne połączenie ze specjalistą.)
 • 04 listopad /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 18 listopad /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 25 listopad /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 02 grudzień /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 09 grudzień /śr/, godz 14:00 – 20:00

 

Usługi świadczymy w gabinecie Instytutu Profilaktyki ALFA-THETA w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 15 oraz online i telefonicznie. Jednocześnie informujemy, iż w ramach działalności Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego realizujemy również zadania niestacjonarne (praca w terenie). Podany wyżej harmonogram należy zatem traktować jako roboczy i śledzić nanoszone na bieżąco zmiany.

 

 

 

loga partnerw PPK

 

 

www.profilaktykaryzyka.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane będzie w okresie od 10 czerwca do 15 grudnia 2020 r.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Stowarzyszenie Mężczyźni Przeciw Przemocy z Warszawy
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka