pp k 2021

 

PLAKAT DO POBRANIA I WYDRUKU (PDF)


Oferta jest nieodpłatna i skierowana

 • do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych podejmujących szerokie spektrum zachowań ryzykownych
 • w szczególności w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy
 • do dzieci i młodzieży stwarzających trudności wychowawcze, przejawiających zaburzenia w zachowaniu i emocjach oraz
 • zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacją
 • nieletnich i młodych dorosłych, którzy już weszli w konflikt z prawem

 

Specjalistycznego wsparcia udzielamy również

 • otoczeniu powyższych; ich rodzinom, opiekunom prawnym, osobom bliskim i innym współuczestniczącym w procesie opieki oraz wychowania (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc.)
 • szkołom, placówkom opiekuńczym i innym z terenu miasta oraz powiatu - usługi wsparcia interwencyjnego po tzw. nagłych zdarzeniach

 

Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny

 • prowadzi nabór młodzieży do programu wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net oraz
 • treningi rozwojowe i spotkania psychoedukacyjne dla członków rodzin z problemem uzależnienia i/lub przemocy (DDD, DDA, współuzależnienie)
 • oferuje diagnozę predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej
 • zwołuje posiedzenia specjalistów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne

 

 

JESTEŚMY DOSTĘPNI

- 25 maja /środa/ w godz. 14:00 - 19:00

- w czerwcu w godz. 14:00 - 19:00 w każdą środę

- 6 i 13 lipiec /środy/ oraz 21 i 28 lipiec /czwartki/ w godz. 13:00 - 19:00

- 3 i 10 sierpień /środy/ w  godz. 13:00 - 18:00

- druga połowa sierpnia - PRZERWA URLOPOWA

- we wrześniu w godz. 12:00 - 17:00 w każdą środę

Uwaga: w związku z awarią oprogramowania do obsługi gabinetu online w dniu 21.09 jesteśmy dostępni w godz. 12:00 - 14:00. Pozostała część dyżuru została przeniesiona na czwartek 22.09 godz. 15:00 - 18:00.

- 5, 19 i 26 październik /środy/ w godz 14:00 - 19:00

12 październik /środa/ dyżur prowadzony hybrydowo: 14:00 - 16:00 online oraz 16:30 - 19:30 stacjonarnie

- 2, 9 i 23 listopada /środy/ w godz. 15:00 - 19:00

16 listopada /środa/ dyżur prowadzony zdalnie w godz. 9:00 - 13:00

 

Dyżury dodatkowe

- 17 i 24 sierpień /środy/ w godz. 12:00 - 17:00

(dyżury online i interwencje kryzysowe)

 

Program wsparcia specjalistycznego dla rodziców i opiekunów

(praca warsztatowa z grupą)

- 1 VI /środa/ godz. 14:00 - 19:00

- 31 VIII /środa/ godz. 16:30 - 21:30

- 20 X /czwartek/ godz. 17:00 - 21:00

- 31 X /poniedziałek/ godz. 17:00 - 21:00

- 15 XI /wtorek/ godz. 16:30 - 21:30

- 30 XI /środa/ godz. 16:30 - 21:30

 

Szkolenia w ramach Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Dzieci, Młodzieży i Młodych dorosłych z grup ryzyka

- 28 XI /poniedziałek/ godz. 9:00; asystenci rodzin i inni specjaliści /więcej informacji/

- 29 XI /wtorek/ godz. 16:00; kuratorzy sądowi

 

 

WAŻNE: Prosimy o wcześniejszy e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (723 666 024 wew. 2) kontakt celem wyznaczenia terminu i godziny konsultacji. Telefon pozostaje do Państwa dyspozycji wyłącznie w trakcie pełnionych dyżurów, a zapisy telefoniczne na konsultacje prowadzimy podczas pierwszej godziny dyżuru.

 


Usługi świadczymy w gabinecie Instytutu Profilaktyki ALFA-THETA w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 15 oraz online i telefonicznie. Jednocześnie informujemy, iż w ramach działalności Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego realizujemy również zadania niestacjonarne (praca w terenie). Podany wyżej harmonogram należy zatem traktować jako roboczy i śledzić nanoszone na bieżąco zmiany.

 

 

Loga mpp mazowsze alfatheta

 

www.profilaktykaryzyka.pl

 

Zadanie publiczne dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Zrealizowano w ramach Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Województwa Mazowieckiego.

Usługi w ramach projektu świadczone będą nieodpłatnie w okresie od 24 maja do 30 listopada 2022 r.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
 • Stowarzyszenie KOMPAS z Płocka
 • II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Kuratorzy Zawodowi ds. rodzinnych przy Sądzie Rejonowym w Płocku

 

logotyp MCPS mazowsze dla ngo porozumienie dla trzewoci