W listopadzie ubiegłego roku, nieformalna grupa kobieca Inicjatywa Płockie Kobiety Odważne (IPKO) zorganizowała event "RAZEM PRZECIWKO PRZEMOCY. STEREOTYPY DOTYCZĄCE PŁCI A PRZEMOC W ŻYCIU KOBIET". Seminarium przeprowadzono w ramach międzynarowej kampanii "16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet". Na prośbę liderek IPKO, Inicjatywa Mężczyźni Przeciw Przemocy objęła oficjalny patronat nad przedsięwzięciem. Ponadto nasz członek, Paweł P. Biegalewski zangażował się w suport merytoryczny panelistek. Z uwagi na swoją rangę, seminarium zostało odnotowane w Rejestrze Wydarzeń Pełnomocnika Rządu Do Spraw Równego Traktowania (Dzień V, pozycja nr 18). Dla nas wydarzenie to jest wyjątkowe jeszcze z innego powodu. Było one zainicjowane oddolnie i jednocześnie stanowiło debiut organizacyjny grupy IPKO - jedynej tego typu na terenie miasta Płocka. Drogie Panie, jesteśmy pod wrażeniem i czekamy na kolejne eventy antyprzemocowe z Waszym udziałem. Niżej załączamy video-skrót z seminarium. Informujemy, że film jest kompilacją nagrań z telefonów komórkowych uczestników i uczestniczek, co znalazło odzwierciedlenie w jego nie nalepszej jakości.