26 kwietnia w Warszawie, Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego (PTPA) zorganizowała konferencję „Polityka równości. Stan gry. Rekomendacje”, której celem było z jednej strony podsumowanie tego, co w okresie ostatnich 26 lat udało się osiągnąć w dziedzinie ochrony przed nierównym traktowaniem, zaś z drugiej refleksja nad przyszłością polityki równego traktowania, szczególnie w obliczu zmiany sytuacji politycznej w kraju.

 

 

 

 Udział w niej wzięli eksperci i ekspertki z zakresu praw człowieka, przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych i organów państwa powołanych do ochrony praw człowieka, a także politycy i polityczki. My również w niej uczestniczyliśmy - choć tym razem jedynie - w roli gości.

 

 

 

Notatka z konferencji (źródło: PTPA)

Fotorelacja z konferencji (źródło: fanpage PTPA)