6 czerwca 2016 r. w godz. 9.00 – 17.00, Uniwersytet SWPS, ul. Polna 16/20 w Sopocie

"NIEWOLNICY SIŁY" to konferencja szkoleniowa dotycząca pracy z osobami stosującymi przemoc wobec bliskich. Mamy zaszczyt zarówno patronować zdarzeniu, jak i za pośredictwem naszych członków w roli panelistów - czynnie współtworzyć event. Konferencja ma charakter szkoleniowy i jest skierowana do interdyscyplinarnego grona profesjonalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie: członków zespołów interdyscyplinarnych, grup roboczych, pracowników socjalnych, pracowników oświaty i ochrony zdrowia, członków komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych, policjantów, terapeutów uzależnień, psychologów, pedagogów, psychoterapeutów, trenerów prowadzących programy dla osób stosujących przemoc oraz osób studiujących i szkolących się w powyższych obszarach.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program Konferencji

Zgłoszenia do udziału w konferencji