A dziś znowu było równościowo Tym razem w Płocku, za sprawą zajęć poświęconych uczniom i uczennicom nieheteronormatywnym. Z prośbą o nie zwrócili się do nas pedagodzy i psycholodzy skupieni wokół nieformalnego zespołu wsparcia koleżeńskiego. Wszystkim, którzy przybyli i pochylili się nad losem dzieciaków ze społeczności LGBT+ dziękujemy. Dołożyliście istotną cegiełkę do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa tej jakże wykluczanej i narażonej na stałe szykany mniejszości.

   Aniu Wawak, wyrazy uznania za podrzucenie pomysłu na "temat" i logistyczną stronę organizacji szkolenia. Na pewno postawimy na kontynuację, w wydaniu rozbudowanym i mocno warsztatowym. Dyrekcji szkoły (ZSUiP w Płocku) przekazujemy wyrazy wdzięczności za udostępnienie sali wykładowej.

 

    Zajęcia poprowadził Paweł Biegalewski, "nasz człowiek" w Radzie ds Równego Traktowania przy Prezydencie Miasta Płocka.