W dniu dzisiejszym /29.10.2018/  spotkaliśmy się z gostynińskim zespołem ds. realizacji programu FreD goes net. Podsumowaliśmy wspólnie pierwszą części projektu “FreD w Gostyninie”. Blisko trzygodzinne robocze spotkanie partnerów projektu przebiegało w merytorycznej atmosferze. Skupiliśmy się przede wszystkim wokół informacji zwrotnej. Dyskutowaliśmy o środkach jakie podniosłyby skuteczność oddziaływań profilaktycznych skierowanych do gostynińskiej młodzieży oraz ich rodzin. Pracowaliśmy nad rekomendacją do dalszych działań.

  Wszystkim przybyłym na spotkanie serdecznie dziękujemy za czynny udział w projekcie i współtworzenie tej jakże ważnej lokalnej inicjatywy. Pamiętajmy, bez wsparcia odpowiedzialnych dorosłych dzieciaki często nie mają szans na wydostanie się z problemów, w jakie wdeptnęły nie zawsze i niekoniecznie z własnej woli.

   Uwaga, uwaga: jesteśmy na etapie tworzenia kolejnej grupy. Zapraszamy młodzież (ich opiekunów, rodziców, kuratorów, pedagogów szkolnych itp.) do kontaktu (530 606 742) celem umówienia terminu rozmowy indywidualnej.

   Inna dobra wiadomość to fakt, że projekt realizowany w Gostyninie został włączony do ogólnopolskiej ewaluacji programu FreD goes net. To duża nobilitacja i docenie pracy wielu osób zaangażowanych w realizację projektu "FreD w Gostyninie"

Więcej informacji na stronie   www.fredwgostyninie.kiip.eu