loga partnerw PPKSzanowni Państwo, w związku z pozyskanym grantem powróciliśmy do pełnego zakresu usług świadczonych przez Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny przy płockim biurze naszego stowarzyszenia.

Działanie jest unikatowe w skali kraju. Bazuje na rekomendowanych i zewaluowanych procedurach pracy i programach realizowanych na wszystkich poziomach profilaktycznych. Kierujemy je do dzieci, młodzieży oraz młodych dorosłych z terenu Płocka i Powiatu Płockiego oraz ich najbliższego otoczenia (rodziny, szkoły, kurateli sądowej). Usługi będą świadczone stacjonarnie, online, telefonicznie oraz jako interwencje w terenie.

Projekt poraz kolejny uzyskał dofinasowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.programyrekomendowane logo

Stanowi zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii”. Realizowane będzie pod nazwą: PUNKT PROFILAKTYCZNO-KONSULTACYJNY DLA PODEJMUJACYCH ZACHOWANIA RYZYKOWNE DZIECI, MŁODZIEŻY I MŁODYCH DOROSŁYCH Z TERENU POWIATU PŁOCKIEGO (Edycja II) w okresie od 10 czerwca do 15 grudnia 2020 r.

 

Szczegóły oferty na    www.profilaktykaryzyka.pl