biala wstazka gentelmanFundacje Centrum Praw Kobiet i Porozumienie Bez Barier Jolanty Kwaśniewskiej zapraszają do udziału w konkursie „Wyróżnienie Białej Wstążki” 2021.

Przedmiotem Konkursu jest wybór mężczyzny, który w szczególny sposób zasłużył się pomagając kobietom, reagując na różne formy przemocy i dyskryminacji wobec kobiet i został zgłoszony do wyróżnienia.

Kandydatów mogą zgłaszać pokrzywdzone kobiety, pracownicy instytucji i organizacji pozarządowych oraz inne osoby, które wskażą zasługi danego kandydata. „Białą wstążką” nagradzać będziemy mężczyzn zatrudnionych w instytucjach pomocowych (fundacjach, stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej i innych ośrodkach pomocowych), pracowników służb mundurowych, osoby publiczne i media oraz mężczyzn angażujących się w niesienie pomocy krzywdzonym kobietom całkiem prywatnie.

Pomysłodawcami wyróżnienia są Kazimierz Walijewski i Tomasz Pietrzak. Pomysł „wyróżnienia” nawiązuje do Kampanii Białej Wstążki zainicjowanej w 1991 roku przez grupę mężczyzn w Kanadzie w drugą rocznicę masakry w Montrealu. Przypięta na piersi biała wstążka stała się symbolem sprzeciwu mężczyzn wobec przemocy wobec kobiet.

Nasz konkurs pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie.

Zgłoszenia można przesyłać w formie elektronicznej lub listownie na adres:

Fundacja Centrum Praw Kobiet

ul. Wilcza 60 lok.19 00-679 Warszaw

Na zgłoszenia czekamy do 18 listopada 2021. Więcej informacji w Regulaminie dostępnym na stronach fundacji. Tam także znajduje się formularz zgłoszeniowy oraz informacje o partnerach i dotychczasowych laureatach.