pp k 2021

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy o zminach w dostępie do usług Punktu:

 • dzisiejszy dyżur specjalistyczny, tj. środa 20.10.2021 rozpocznie się o godz. 16:00 i zakończy o godz 20:00
 • w dniu jutrzejszym, tj. czwartek 21.10.2021 będziemy dostępni pod telefonem oraz za pośrednictwem gabinetu online w godz. 10:00 - 12:00

Powyższa zmiana jest jednorazowa. Dotyczy bieżącego tygodnia i stanowi odpowiedź na zgłaszane przez klientów/ki potrzeby.

 

Oferta jest nieodpłatna i skierowana

 • do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych podejmujących szerokie spektrum zachowań ryzykownych
 • w szczególności w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy
 • do dzieci i młodzieży stwarzających trudności wychowawcze, przejawiających zaburzenia w zachowaniu i emocjach oraz
 • zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacją
 • nieletnich i młodych dorosłych, którzy już weszli w konflikt z prawem

 

Specjalistycznego wsparcia udzielamy również

 • otoczeniu powyższych; ich rodzinom, opiekunom prawnym, osobom bliskim i innym współuczestniczącym w procesie opieki oraz wychowania (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc.)
 • szkołom, placówkom opiekuńczym i innym z terenu miasta oraz powiatu - usługi wsparcia interwencyjnego po tzw. nagłych zdarzeniach

 

Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny

 • prowadzi nabór młodzieży do programu wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net oraz
 • oferuje diagnozę predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej
 • zwołuje posiedzenia specjalistów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne

 

WAŻNE: Prosimy o wcześniejszy e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (723 666 024) kontakt celem wyznaczenia terminu i godziny konsultacji. Telefon pozostaje do Państwa dyspozycji wyłącznie w trakcie pełnionych dyżurów.

 

HARMONOGRAM POSIEDZEŃ ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO

(Pracujemy w trybie hybrydowym: w minizespołach, konsultacje telefoniczne oraz w postaci webminarów online. Szczegóły i bieżące informacje aktualizujemy na stronie Stowarzyszenia w zakładce Aktualności)

 • 27 V /cz/, godz 12:30 - 15:30
 • 10 VI /cz/, godz 10:30 - 13:30
 • 23 VIII /pn/, godz 10:30 - 13:30
 • 19 X /cz/, godz 10:30 - 13:30 Zespół z udziałem asystentów rodzinnych z terenu powiatu płockiego
 • 15 XI /pt/, godz 10:30 - 13:30 Zespoł z udziałem kuratorów sądowych ds. rodzinnych i nieletnich SR w Płocku

 

HARMONOGRAM DYŻURÓW

UWAGA: Zapisy na konsultacje prowadzone są e-mailowo i telefonicznie w pierwszej oraz ostatniej godzinie dyżuru!

 • 02 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 21:00
 • 09 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 21:00
 • 16 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 23 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 30 czerwiec /śr/, godz 14:00 – 19:00
 • 07 lipiec /śr/, godz 10:00 – 16:00
 • 16 lipiec /pt/, godz 10:00 – 16:00
 • 21 lipiec /śr/, godz 10:00 – 16:00
 • 28 lipiec /śr/, godz 10:00 – 16:00
 • 04 sierpień /śr/, godz 10:00 – 16:00
 • 11 sierpień /śr/, godz 10:00 – 16:00
 • 08 wrzesień /śr/, godz 10:00 – 13:00 (konsultacje telefoniczne/gabinet online)
 • 10 wrzesień /pt/, godz 11:00 – 14:00 (praca w terenie; interwencje)
 • 15 wrzesień /śr/, godz 14:00 - 20:00
 • 22 wrzesień /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 29 wrzesień /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 06 październik /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 13 październik /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 20 październik /śr/, godz 16:00 – 20:00
 • 21 październik /czw/, godz 10:00 – 12:00 (konsultacje telefoniczne/gabinet online)
 • 27 październik /śr/, godz 14:00 – 20:00
 • 03 listopad /śr/, godz 15:00 – 19:00
 • 10 listopad /śr/, godz 15:00 – 19:00
 • 17 listopad /śr/, godz 15:00 – 18:00

 

Usługi świadczymy w gabinecie Instytutu Profilaktyki ALFA-THETA w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 15 oraz online i telefonicznie. Jednocześnie informujemy, iż w ramach działalności Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego realizujemy również zadania niestacjonarne (praca w terenie). Podany wyżej harmonogram należy zatem traktować jako roboczy i śledzić nanoszone na bieżąco zmiany.

 

 

 

loga partnerw PPK

 

 

www.profilaktykaryzyka.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane będzie w okresie od 26 czerwca do 30 listopada 2021 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta
 • Kuratela ds. Rodzinnych i Nieletnich przy SR w Płocku
 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Staroźrebach