pp k 2021

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 23 maja 2022 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego uchwałą 831/325/22 zatwierdził dofinansowanie naszych działań z zakresu profilaktyki selektywnej i wskazującej. Wsparcie finansowe obejmuje:

 • usługi profilaktyczno-konsultacyjne
 • program wsparcia specjalistycznego dla rodziców i opiekunów
 • szkolenia w Interdyscyplinarnych Zespołach Roboczych ds. Dzieci, Młodzieży i Młodych dorosłych z grup ryzyka

Wyżej wymienione działania będą realizowane przez Punkt Profilaktyczno-Konsultacyjny dla Podejmujących Zachowania Ryzykowne Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych przy Płockim Biurze Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy. To już czwarta edycja tego innowacyjnego projektu, a ze szczegółami oferty możecie zapoznać się poniżej.

 


Oferta jest nieodpłatna i skierowana

 • do dzieci, młodzieży i młodych dorosłych podejmujących szerokie spektrum zachowań ryzykownych
 • w szczególności w związku z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych i nowych substancji psychoaktywnych w sposób okazjonalny bądź szkodliwy
 • do dzieci i młodzieży stwarzających trudności wychowawcze, przejawiających zaburzenia w zachowaniu i emocjach oraz
 • zaliczanej do szeroko rozumianej kategorii zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz demoralizacją
 • nieletnich i młodych dorosłych, którzy już weszli w konflikt z prawem

 

Specjalistycznego wsparcia udzielamy również

 • otoczeniu powyższych; ich rodzinom, opiekunom prawnym, osobom bliskim i innym współuczestniczącym w procesie opieki oraz wychowania (tzw. osoby znaczące, kuratorzy, nauczyciele etc.)
 • szkołom, placówkom opiekuńczym i innym z terenu miasta oraz powiatu - usługi wsparcia interwencyjnego po tzw. nagłych zdarzeniach

 

Punkt Profilaktyczno - Konsultacyjny

 • prowadzi nabór młodzieży do programu wczesnej interwencji profilaktycznej Fred goes net oraz
 • oferuje diagnozę predyspozycji zawodowych i pomoc w wyborze ścieżki kariery zawodowej
 • zwołuje posiedzenia specjalistów w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ds Dzieci, Młodzieży i Młodych Dorosłych Podejmujących Zachowania Ryzykowne

 

 

JESTEŚMY DOSTĘPNI WE ŚRODY

w godz. 14:00 - 19:00

 

 

WAŻNE: Prosimy o wcześniejszy e-mailowy (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) lub telefoniczny (723 666 024 wew. 2) kontakt celem wyznaczenia terminu i godziny konsultacji. Telefon pozostaje do Państwa dyspozycji wyłącznie w trakcie pełnionych dyżurów.

 


Usługi świadczymy w gabinecie Instytutu Profilaktyki ALFA-THETA w Płocku przy ul. Norbertańskiej 9 lok. 15 oraz online i telefonicznie. Jednocześnie informujemy, iż w ramach działalności Punktu Profilaktyczno-Konsultacyjnego realizujemy również zadania niestacjonarne (praca w terenie). Podany wyżej harmonogram należy zatem traktować jako roboczy i śledzić nanoszone na bieżąco zmiany.

 

 

 

ppk2022LOGOTYPY

 

 

www.profilaktykaryzyka.pl

 

Zadanie dofinansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie publiczne z obszaru „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym” w podobszarze „Działania z zakresu przeciwdziałania narkomanii” realizowane będzie w okresie od 24 maja do 30 listopada 2022 r. przez Płockie Biuro Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy.

Partnerzy strategiczni zaangażowani w realizację projektu:

 • Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej
 • Instytut Profilaktyki Kreatywnej i Neurotreningu ALFA-THETA z Płocka
 • Płockie Stowarzyszenie Klub Abstynenta